Στο Δίκτυο Ενεργοποίησης Νέων Κατερίνης πιστεύουμε πως οι νέοι μπορούμε να κάνουμε πολλά. Μέσα από τον ενθουσιασμό, τη δημιουργικότητα και τη διάθεση να προσφέρουμε, θέτουμε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας την Κατερίνη, την πόλη που μεγαλώσαμε και εξακολουθούμε να σκεφτόμαστε είτε μένουμε εκεί, είτε βρεθήκαμε μεγαλώνοντας αλλού. Συνειδητοποιώντας το γενικότερο κενό στην ύπαρξη δομών που ενθαρρύνουν τη νεανική ενεργοποίηση και προγραμμάτων που βοηθούν τους νέους να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, φιλοδοξούμε μέσα από τη δική μας δραστηριοποίηση να συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση των προοπτικών της νέας γενιάς στην Κατερίνη. 

Μέσα από τη δικτύωση σκοπεύουμε να γνωριστούμε και να δημιουργήσουμε το φορέα που θα έχει τη δυνατότητα συλλογικά να διαμορφώσει ευκαιρίες και να συνεισφέρει στον πολλαπλασιασμό των δυνατοτήτων που έχει ένας νέος της περιοχής. Διαθέτουμε την ευκαιρία να προβάλουμε τον τρόπο που οι νέοι δραστηριοποιούνται δημιουργικά και αναδεικνύουν όλα εκείνα που τους απασχολούν. 

 Πιο συγκεκριμένα, ως Δίκτυο Ενεργοποίησης Νέων Κατερίνης ευελπιστούμε να καταφέρουμε να πετύχουμε προκλήσεις όπως: 

- Να καταγράψουμε και να αναδείξουμε προτάσεις και θέσεις που συγκροτούν μια καινοτόμα και ρηξικέλευθη ατζέντα με νεανικές ιδέες για την πόλη. Μέσα από τις δράσεις μας φιλοδοξούμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους να εκφραστούν, να θέσουν στο προσκήνιο τους προβληματισμούς τους για όσα τους αφορούν και να καταθέσουν τις απόψεις τους για ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα τους στο αστικό περιβάλλον. Παράλληλα, ευελπιστούμε να διεγείρουμε το ενδιαφέρον των τοπικών αρχών για ζητήματα που αφορούν την ηλικιακή ομάδα 15 – 30 και να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση σχετικών πολιτικών για τη νεολαία σε τοπικό επίπεδο. 

- Να δημιουργήσουμε μηχανισμούς δομημένου διαλόγου για τους νέους. Εστιάζοντας σε διαδικασίες όπως η Προσομοίωση του Δημοτικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, τις Διαβουλεύσεις – συζητήσεις σε στρογγυλά θεματικά τραπέζια, σκοπεύουμε στην εξοικείωση των νέων με θεσμούς τοπικής δημοκρατίας και συμμετοχής και στην παρότρυνση των νέων να λάβουν ενεργό ρόλο και αντιληφθούν υπό ένα διαφορετικό πλαίσιο τη συμμετοχή τους στα κοινά. Επενδύουμε στο διάλογο και επιχειρούμε να επιφέρουμε στενότερους δεσμούς μεταξύ των μηχανισμών διαλόγου των νέων και των τοπικών θεσμών, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ιδέα της συμμετοχής των νέων και της παρέμβασης τους στις τοπικές αποφάσεις. 

- Να δώσουμε την ευκαιρία σε νέους της περιοχής να επωφεληθούν από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών φορέων. Διαδίδουμε την ιδέα της ευρωπαϊκής κινητικότητας και παροτρύνουμε έμπρακτα συνομιλήκους μας να γνωρίσουν την πληθώρα των προγραμμάτων της Ε.Ε (Erasmus+, ESC, κ.α) και τα οφέλη τους. Συζητάμε για ταξίδια, ανταλλαγή ιδεών και γνωριμία με τοπικές κοινωνίες και οργανώσεις άλλων κρατών και βοηθάμε τους νέους της Κατερίνης εντοπίζοντας ευκαιρίες προγραμμάτων αλλά και διαμορφώνοντας τις δικές μας συνεργασίες και projects υπό τον άξονα της διεθνούς επαφής και ανταλλαγής. Παράλληλα, αναζητούμε καλές πρακτικές που αφορούν τον τομέα της νεολαίας και εφαρμόζονται σε κράτη μέλη της Ε.Ε και εξοικειωνόμαστε με αυτές. 

- Nα διαμορφώσουμε έναν ανοιχτό κόμβο ιδεών και δημιουργίας. Συγκεντρώνουμε προτάσεις και κατευθύνουμε τα μέλη μας να καταθέσουν τις ιδέες τους και να προσπαθήσουν να τις αναπτύξουν στο πλαίσιο του οργανισμού. Ενθαρρύνουμε τη δημιουργικότητα και την ανάληψη πρωτοβουλιών και αναπτύσσουμε συνεργασίες τόσο με φορείς της Πιερίας όσο και ευρύτερα με σκοπό να ενισχύσουμε διά της συνεργασίας τη δυναμική των κοινών προσπαθειών. Καλούμε φίλους και συνεργάτες να μας μιλήσουν για τα δικά τους παραδείγματα και αναζητούμε φορείς και ιδέες που θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε για να γνωρίσουμε περισσότερα για την προσπάθεια που κάνουν.

Να θέσουμε τη βάση για την ενίσχυση της ιδέας της ανοιχτής και φιλικής προς τους νέους πόλης. Επιχειρούμε να αναδείξουμε αυτά που σκεφτόμαστε, εκείνα που μας προβληματίζουν και όσα θεωρούμε πως λείπουν. Πιστεύουμε πως ο οργανωμένος σχεδιασμός και η στρατηγική για τα ζητήματα που αφορούν τη νέα γενιά οφείλουν να καταστούν προτεραιότητα για κάθε τοπική κοινωνία που επιθυμεί να επενδύσει στη βιωσιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού της. Διαμορφώνοντας τα κατάλληλα εργαλεία και σε συνεργασία με τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, οι ευκαιρίες που απολαμβάνουν οι νέοι στην πόλη για να αξιοποιήσουν παραγωγικά τον ελεύθερο τους χρόνο σε ένα εναλλακτικό πλαίσιο αυξάνονται. Η ιδέα της ανοιχτής και φιλικής προς τους νέους πόλη μπορεί να συμβάλλει όχι απλώς στην αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος των νέων για την ίδια την πόλη αλλά και να αποτελέσει στοιχείο της ίδιας της ταυτότητας της.