Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Πρόεδρος: Γιώργος Παπαγεωργίου

Γενικός Γραμματέας: Χρίστος Τζάγκας

Ταμίας: Δημήτρης Μπράτσιος

Αντιπρόεδρος Σεμιναρίων και Συνεδρίων: Γιώργος Ψωμιάδης