Μέσα από τη λειτουργία του σωματείου μας και τις δράσεις του προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τους συνομήλικους μας να γνωρίσουν την ιδέα και αξία του εθελοντισμού και τα οφέλη του. Επιδιώκουμε τη διοργάνωση εθελοντικών δράσεων με ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών και την περαιτέρω συμμετοχή σε πανελλαδικές εθελοντικές εκστρατείες με σκοπό την ευαισθητοποίηση πολιτών επάνω σε κρίσιμα ζητήματα. Προσπαθούμε με τον τρόπο αυτό να αποδείξουμε πως η σφυρηλάτηση δεσμών των νέων με τον τόπο τους μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. 

Δηλώνουμε, συνεπώς, πρόθυμοι να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με ομάδες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καταβάλλοντας αμοιβαία προσπάθεια για την επίτευξη των κοινών μας στόχων.