Οι ημερίδες και τα συνέδρια αποτελούν ένα χρήσιμο και προσιτό τρόπο να εξωτερικεύσουμε ζητήματα ενδιαφέροντος μας προωθώντας παράλληλα την ατζένα των νεανικών προτεραιοτήτων που έχουμε διαβουλευτεί και καταρτίσει. Μέσα από τη διοργάνωση θεματικών ημερίδων φιλοδοξούμε να ανοίξουμε τη συζήτηση στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας προσανατολισμένη σε όσα θέλουμε να αναδείξουμε και να θέσουμε στο επίκεντρο των τοπικών πολιτικών σχετικά με τη νεολαία.

Παράλληλα, μέσα από διαδραστικά σεμινάρια (Workshops) επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τις δεξιότητες των μελών του σωματείου αλλά και γενικότερα των νέων της περιοχής προσφέροντας τους εφόδια τόσο για προσωπική όσο και συλλογική αυτοβελτίωση και ανέλιξη. Στη λογική της προώθησης της ιδέας της ανοιχτής και φιλικότερης προς τους νέους πόλης είμαστε πάντοτε πρόθυμοι να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, να φιλοξενήσουμε και να υποστηρίξουμε τη διεξαγωγή οποιασδήποτε ιδέας μπορεί να συνεισφέρει στο σκοπό μας.