Η Νεανική Διαβούλευση για το City Branding αποτελεί μία δράση για την καταγραφή προτάσεων στρατηγικής ανάπτυξης για τη διαχείριση της επωνυμίας της πόλης και έλαβε χώρα στην Κατερίνη στις 23 Μαρτίου 2019.  

Οι συμμετέχοντες ηλικίας 16 – 30 ετών συμμετείχαν είτε μεμονωμένα, είτε εκπροσωπώντας πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής και μέσα από συζήτηση σε στρογγυλά θεματικά τραπέζια πραγματεύτηκαν ζητήματα που αφορούν την αστική αναζωογόνηση με σκοπό την δημιουργία μια νέας εικόνας, μιας νέας επωνυμίας (Brand) για την τοπική κοινωνία, η οποία θα είναι τόσο δυνατή, ώστε να αποτυπωθεί στην συνείδηση των πολιτών. 

Οι νέοι εξέφρασαν τις ιδέες και τις προτάσεις τους στη συζήτηση παρουσία μελών Επιστημονικής Επιτροπής που κατέθεσε τις δικές της σκέψεις για τα υπό συζήτηση θέματα σχετικά με τομείς όπως: 

 

1. Το Μάρκετινγκ και Branding Τόπου ως εργαλείο στην ανάπτυξη των πόλεων της Πιερίας, Η Εικόνα του Tόπου (αρχιτεκτονική, urban design, communication design, logo design)

2. Συμμετοχικός Σχεδιασμός στη Διαμόρφωση της Εικόνας μιας Πόλης

3. Οινικές – Γαστρονομικές διαδρομές 

4. Θρησκευτικός τουρισμός στην Πιερία

5. Μνημεία, Branding και Τόποι Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως Μέσα Προβολής της Ταυτότητας του Τόπου

6. Η Ταυτότητα του Τόπου Μέσω Φεστιβάλ: Η πολιτιστική κληρονομιά, η δημιουργικότητα και οι πολιτιστικοί φορείς ως στοιχείο Προβολής της Ταυτότητας του τόπου.

7. Ο ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωση εικόνας για έναν προορισμό

8. Ψηφιακός πολιτιστικός σχεδιασμός – Έξυπνες Πόλεις 

9. Οι προοπτικές ανάδειξης του προσφυγικού χαρακτήρα της Κατερίνης 

10. Η κοινωνική καινοτομία, πολιτικές αλληλεγγύης και εθελοντισμός ως μέσο προβολής του τόπου

11. Ο αθλητισμός ως μέσο προβολής και σφραγίδας του τόπου

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Νεανική Διαβούλευση για το City Branding στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ