Ξεκινώντας τον Μάρτιο του 2018 πραγματοποιήσαμε στην Κατερίνη σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς τη Δημόσια Διαβούλευση με Νέους στα πλαίσια της διαμόρφωσης Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία 17-27. Νέοι της Κατερίνης κατέθεσαν τις απόψεις τους και σχολίασαν τις προτεραιότητες του σχεδιαζόμενου εκείνη την περίοδο πλαισίου δεκαετίας για την Εθνική Στρατηγικής για τη Νεολαία, το οποίο και εν συνεχεία ψηφίστηκε και επικυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.

Επενδύοντας στο θετικό αντίκτυπο της ημερίδας διαβούλευσης με νέους στοχεύουμε να αξιοποιήσουμε έμπρακτα τη μεθοδολογία και τα χαρακτηριστικά της διεξαγωγής της διοργανώνοντας εκ νέου συζητήσεις σε στρογγυλά τραπέζια. Στρέφοντας και προσανατολίζοντας τη συζήτηση αυτή τη φορά πιο κοντά στις προτάσεις και τις επιδιώξεις των νέων σε τοπικό επίπεδο, ευελπιστούμε η διαβούλευση κατά αυτό τον τρόπο να αποτελέσει ως εργαλείο μια διαδικασία οργανωμένου διαλόγου που οδηγεί εύκολα στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.