Με στόχο την παροχή ευκαιριών σε νέους της περιοχής να γνωρίσουν τις δράσεις της διεθνούς κοινωνίας των πολιτών και να συμμετάσχουν σε ορισμένα από τα δεκάδες συνέδρια και προγράμματα που πραγματοποιούνται διεθνώς επί των θεματικών που πραγματεύεται το σωματείο, το Δίκτυο Ενεργοποίησης Νέων Κατερίνης αναπτύσσει σχετικές συνεργασίες και προωθεί δράσεις ενίσχυσης της κινητικότητας των νέων.

Βασισμένες στις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης οι δράσεις αυτές δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη μας να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, να γνωρίσουν νέους από διάφορες χώρες που δραστηριοποιούνται αντιστοίχως και να αναπτύξουν παράλληλα δεξιότητες που μπορούν να επωφελήσουν τους ίδιους και τη συλλογική παρουσία τους στην τοπική κοινωνία.

Για το λόγο αυτό σχεδιάζονται εκπαιδευτικές δράσεις εξοικείωσης των μελών του Δικτύου Ενεργοποίησης Νέων Κατερίνης και κάθε ενδιαφερόμενου με τέτοιου είδους προγράμματα με στόχο τόσο την προετοιμασία νέων της Κατερίνης να αιτηθούν και να συμμετάσχουν σε δράσεις διεθνούς χαρακτήρα, όσο και την υποστήριξη και υλοποίησης δράσεων υποδοχής φιλοξενούμενων.