Παρακολουθούμε την τρέχουσα επικαιρότητα σχετικά με τον παγκόσμιο συναγερμό για το στέλεχος του κορωνοϊού που προκαλεί τη νόσο Covid - 19 και κατανοούμε τις δυσκολίες της παρούσας κατάστασης.

Περισσότερα...

Το Youth Practices Archive είναι μια πρωτοβουλία του Δικτύου Ενεργοποίησης Νέων Κατερίνης για την καταγραφή, μελέτη και ανάδειξη προτάσεων που με την εφαρμογή, την πρακτική ή απλά τη θεωρητική θεμελίωση τους, συνέβαλαν στο να αποτελέσουν καλές πρακτικές για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα κοινά.

Περισσότερα...

Με στόχο να δουλέψουμε από κοινού και να προσφέρουμε τη δυνατότητα σε νέους των περιοχών μας να καταγράψουν τις πραγματικές τους ανάγκες, να συζητήσουν για τις απόψεις τους και να σχεδιάσουν τις στρατηγικές που ενισχύουν τη συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων συναντηθήκαμε χθες στη Θεσσαλονίκη με εκπροσώπους των οργανώσεων που αναλαμβάνουμε από κοινού να υλοποιήσουμε τη νέα μας δράση.

Περισσότερα...