Το τριήμερο 1 - 3 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας η Διάσκεψη Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Youth Conference) στα πλαίσια της Φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. 

Κεντρική θεματική του συνεδρίου αποτέλεσε η συζήτηση για τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους και η συμπόρευση του youth work με τις ανάγκες και τις προσδοκίες της νέας γενιάς. Μέσα από διαδραστικά εργαστήρια αλλά και συζήτηση σε πάνελ αναλύθηκαν επιμέρους παράμετροι και παρουσιάστηκαν παραδείγματα πρακτικών που ακολουθούν διαφορά κράτη και οργανισμοί. 

Στην ελληνική αντιπροσωπεία στο συνέδριο συμμετείχε και ο Γιώργος Παπαγεωργίου Πρόεδρος του Δικτύου Ενεργοποίησης Νέων Κατερίνης όπου είχε τη δυνατότητα εκπροσωπώντας τον οργανισμό μας να έρθει σε επαφή με νέες και νέους από ολόκληρη την Ευρώπη.