Η Χρύσα Τσιμοπούλου και ο Τάσος Μπατζώνης συμμετείχαν εκπροσωπώντας το Δίκτυο Ενεργοποίησης Νέων Κατερίνης το Σεπτέμβριο σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που απευθύνονταν σε Youth Workers με τίτλο “FISH OR FISHING”.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο έλαβε μέρος σε μία μικρή επαρχιακή πόλη της Γεωργίας, το Ακαλτσίκε (Akhaltsikhe), όπου οι συμμετέχοντες αλληλεπίδρασαν με άτομα από 8 διαφορετικές χώρες και ηλικίες 17 - 50+. Το κύριο θέμα του ήταν η σχέση μεταξύ Youth worker και νέων, ώστε ο νέος να μην λαμβάνει παθητικά τις πληροφορίες, αλλά να έχει ενεργό ρόλο στη εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, δόθηκε μεγάλη έμφαση στην υποστήριξη της νεανικής πρωτοβουλίας χωρίς παρεμβατικό ρόλο. Τα παραπάνω έγιναν πράξη με μεθόδους μη-τυπικής μάθησης, συζήτηση σε ομάδες και συναντήσεις με τοπικές οργανώσεις/φορείς. Βασικό μέρος της εκπαίδευσης αποτέλεσε η διοργάνωση διαφόρων πρωτοβουλιών στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα της πόλης με σκοπό την ενημέρωση και την ενεργοποίηση των νέων.