Με στόχο να δουλέψουμε από κοινού και να προσφέρουμε τη δυνατότητα σε νέους των περιοχών μας να καταγράψουν τις πραγματικές τους ανάγκες, να συζητήσουν για τις απόψεις τους και να σχεδιάσουν τις στρατηγικές που ενισχύουν τη συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων συναντηθήκαμε χθες στη Θεσσαλονίκη με εκπροσώπους των οργανώσεων που αναλαμβάνουμε από κοινού να υλοποιήσουμε τη νέα μας δράση.

Για τους επόμενους μήνες θα επιδιώξουμε να ακούσουμε τους συνομηλίκους μας στην περιοχή της Κατερίνης και να αποτυπώσουμε τις ανάγκες τους στο πλαίσιο χαρτογράφησης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξάγουμε συμπεράσματα για τις ανάγκες της πληθυσμιακής ομάδας των νέων ηλικίας 15 - 30 στο Δήμο της Κατερίνης. Παράλληλα, η ίδια διαδικασία θα εξελίσσεται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα).

Μέσα από τρία στάδια διαδικασιών τα οποία θα ανακοινώνουμε κατά περιόδους και σε συνεργασία με τη United Societies of Balkans, Youth Center of Epirus / Κέντρο Νέων Ηπείρου και Hellenic Youth Participation θα επιδιώξουμε τη δημιουργία συνθηκών και εργαλείων που προωθούν τη συμμετοχή των νέων στα κοινά εντοπίζοντας τις κοινές ανάγκες των νέων μεταξύ των πόλεων και των περιοχών μας. Για το λόγο αυτό φιλοδοξούμε να ανοίξουμε τις διαδικασίες σε περισσότερους από 250 νέους πανελλαδικά.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του προγράμματος σύντομα!

#erasmusplus #erasmusplusyouth #DEMOcratise #youth #dialogue #greece Erasmus+ Youth Greece