Το Youth Practices Archive είναι μια πρωτοβουλία του Δικτύου Ενεργοποίησης Νέων Κατερίνης για την καταγραφή, μελέτη και ανάδειξη προτάσεων που με την εφαρμογή, την πρακτική ή απλά τη θεωρητική θεμελίωση τους, συνέβαλαν στο να αποτελέσουν καλές πρακτικές για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα κοινά.

Πώς;

Η ομάδα εργασίας που θα προκύψει από τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα δουλέψει συλλέγοντας στοιχεία και αναλύοντας τις υπάρχουσες παραπομπές με πληροφορίες για καλές νεανικές πρακτικές, δημιουργώντας έτσι ένα συγκεντρωτικό αρχείο. Θα συνθέσουμε κείμενα τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας και θα είναι διαθέσιμα σε όποιον/α θέλει να μάθει περισσότερα ή να εμπλακεί ενεργότερα στις νεανικές πρωτοβουλίες που υπάρχουν.

 

Πότε;

1ο στάδιο: Αίτηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα

2ο στάδιο: Συνάντηση Ομάδας Εργασίας

3ο στάδιο: Συλλογή και Ανάλυση Πηγών - Δημιουργία Αρχείου


Σας περιμένουμε όλους και όλες να γνωρίσουμε τις διάφορες καινοτόμες και δημιουργικές ιδέες μέσα από μια διαδικασία καταγραφής κάνοντας έτσι ένα ακόμα ένα βήμα στον εμπλουτισμό του νεανικού χαρακτήρα της τοπικής κοινωνίας και της ενεργοποίησης της νεολαίας της.


Μπορείτε να βρείτε την αίτηση για την ομάδα εδώ: shorturl.at/dfSU8