Σε αυτή τη σκέψη προσπαθήσαμε να απαντήσουμε με την εκδήλωση που διεξήχθη το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου στην Κατερίνη υπό τη διεύθυνση της Πρωτοβουλίας για το άρθρο 12 και με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, του Δήμου της Κατερίνης και του Δικτύου μας.

Μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων ως αντιπρόσωποι των σχολείων τους συμμετείχαν στην εκδήλωση και χωρίστηκαν σε επιμέρους ομάδες, εργάστηκαν επάνω σε συγκεκριμένες θεματικές και προσπάθησαν να αποτυπώσουν τις σκέψεις τους για ζητήματα όπως η λειτουργία και οι κανόνες του σχολείου, οι σχέσεις μαθητών και γονέων, η συμμετοχή στην καθημερινή σχολική ζωή, θέματα που αφορούν τις μαθητικές κοινότητες, παράλληλες δραστηριότητες εντός και εκτός σχολικού προγράμματος, γνωριμία και τήρηση των θεσπισμένων κανόνων αλλά και ιδέες όπως η συμπερίληψη και η αποδοχή μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια σε διαδικασία συνέλευσης παρουσίασαν την ομαδική τους εργασία και έλαβαν αποφάσεις επί του κειμένου αυτών υιοθετώντας κατ'ουσίαν το μοντέλο των σχολικών συνελεύσεων.

Ως Δίκτυο είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη δυναμική και ποιοτική παρουσία των μαθητών και των μαθητριών της πόλης μας αλλά και για την ευκαιρία που μας δόθηκε να συμμετάσχουμε στην εκδήλωση. Παραμένουμε, άλλωστε, πάντα πρόθυμοι να φέρουμε τους νέους της πόλης σε επαφή με διαδικασίες, εγχειρήματα και ιδέες που συμβάλλουν στο σκοπό της παραγωγικής τους ενεργοποίησης και δράσης.